พิมพ์กล่องกระดาษ โดยโรงพิมพ์ยุคดิจิตอล ตอบสนองทุกความความต้องการของธุรกิจยุคใหม่

พิมพ์กล่องกระดาษ พิมพ์ด่วน รอรับได้ เพื่อให้สามารถผลิตสิ่งพิมพ์ที่ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน

พิมพ์กล่องกระดาษ ด้วยระบบออฟเซ็ทที่ทันสมัย มีความคมชัดเท่ากันทุกชิ้นงาน นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสวยงามความโดดเด่นสะดุดตาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นหลัก

กล่องกระดาษ เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ นอกจากมีไว้บรรจุสินค้าแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการทำตลาดให้กับสินค้านั้น ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นในการนำเสนอ ก่อนจะรู้ถึงคุณภาพภายในกล่อง จึงถือว่าเป็นด่านแรกของการตัดสินซื้อ

การจัดทำกล่องกระดาษ ต้องมีการพิจารณาถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การดึงดูดสายตา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ สำหรับการกำหนดรูปแบบ วิเคราะห์ตัวอย่างกล่องกระดาษที่มีอยู่ในท้องตลาด กล่องกระดาษของคู่แข่ง กล่องกระดาษตาม ศูนย์การค้า เลือกรูปแบบที่เหมาะกับภาพลักษณ์และจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สามารถใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การหาจุดขายสินค้า ใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง เมื่อผนวกกับประสบการณ์ที่มีอยู่ ทำให้สามารถกำหนดรูปแบบของกล่องกระดาษได้ตรงกับความวัตถุ ประสงค์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ประเมินจากยอดขายของสินค้า ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ เพื่อดูว่ามีความเหมาะสมและดึงดูดความสนใจเพียงใดกระดาษที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษเป็นเรื่องสำคัญ ย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า และช่วยส่งเสริมการขาย โรงพิมพ์เราจึงได้เลือกใช้กระดาษที่มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนัก พอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในกล่องกระดาษ เราใช้กระดาษกล่องแป้ง 300 แกรมขึ้นไป หรือ กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรมขึ้นไป แล้วแต่ขนาดและน้ำหนักสินค้าที่อยู่ข้างใน เรายินดีบริการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ