พิมพ์สติกเกอร์ โฮโลแกรม โดยสติ๊กเกอร์ Hologram จึงเป็นที่นิยมใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

พิมพ์สติกเกอร์ โฮโลแกรม สติ๊กเกอร์กันปลอม Hologram สามารถแกะลอกออกเป็นดวง ติดลงบนวัสดุ สามารถติดลงบนตัวสินค้า ไม่สามารถปลอมแปลงด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสี เครื่องสแกนเนอร์ หรือเครื่องพิมพ์ระบบต่างๆ

พิมพ์สติกเกอร์ โฮโลแกรม โฮโลแกรม คือภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ 3 มิติ ถูกสร้างขึ้นมาจาก การบันทึกข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ ทำให้สามารถมองเห็นภาพเป็นลักษณะ 3 มิติ แตกต่างจากภาพถ่ายทั่วไป ซึ่งเราจะมองเป็นเพียงภาพสองมิติ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสวยงาม และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ช่วยตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และใช้ในการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ใช้ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ลอกออกเป็นดวง ติดลงบนวัสดุทั่วไป ติดลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ บนใบรับรองสินค้า  พิมพ์ฉลากสินค้า ใบรับประกันสินค้า บนป้ายบอกราคาสินค้า หรือใช้ในการติดผนึก ป้องกันการเปิด หรือ การเปลี่ยนสินค้าภายใน

สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮโลแกรม 3D เป็นสิ่งจำเป็น ช่วยปกป้องสินค้าและเพิ่มความสวยงาม ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรหัสลับ เพื่อการตรวจสอบ ตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าขายเขต หรือแข่งขันกันลดราคาจนเกิดความเสียหาย กับแบรนด์ ส่วนหนึ่งช่วยทำให้โลโก้ ดูโดดเด่นมีคุณค่า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า และยากต่อการ ลอกเลียนแบบ ลักษณะการใช้งานสามารถนำสติ๊กเกอร์ไปติดป้องกันการปลอมแปลง

สติ๊กเกอร์กันปลอมโฮโลแกรม เป็นที่นิยมมากกว่าแบบอื่นๆ ไม่เพียงเพราะราคาเท่านั้น แต่เป็นการป้องกันการลักลอบนำสินค้าไปจำหน่ายเองของผู้ผลิตสินค้าของเรา เช่น บางรายใช้เทคโนโลยีกันปลอมลงบนบรรจุภัณฑ์ แต่สินค้าถูกลักลอบออกไปจำหน่ายทำให้สินค้ากลายเป็นของจริง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้เพียงเพิ่มกระบวนการติดสติ๊กเกอร์โดยทางเราเองเพื่อป้องกันการลักลอบจำหน่ายก็สามารถทำได้ การใช้ สติ๊กเกอร์กันปลอม นั้นแม้จะเป็นการสิ้นเปลืองและเพิ่มต้นทุนแต่ก็นับว่าเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดได้อย่างแน่นอน

พิมพ์สติกเกอร์ โฮโลแกรม รับพิมสติ๊กเกอร์รับประกัน, สติกเกอร์ปิดกล่องป้องกันการเปิดสินค้า, แสตมป์ส่งเสริมการขาย ไม่จำกัดจำนวน ป้องกัน การปลอมได้ 100%  มักนิยมใช้กับกลุ่มธุรกิจ และสินค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น บริษัทขนส่งสินค้า,หนังสือ, ซีดี, พิมพ์กล่องแพคเกจจิ้ง กล่องเครื่องสำอาง, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อะไหล่รถยนต์, เสื้อผ้า, ยา, อาหารเสริม, แสตมป์สะสมของร้านอาหาร