โรงพิมพ์ Fortune Label พร้อมให้บริการงานพิมพ์ ทุกชนิด โดยมีสื่อสิ่งพิมพ์หลัก ที่เราให้บริการดังนี้

กล่องบรรจุภัณฑ์ ถือว่าเป็นหน้าตามของสินค้าที่บรรจุอยู่ข้างใน การออกแบบที่สวยงามทำให้มีความสะดุดตา และสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้อย่างมาก การพิมพ์กล่องกระดาษถือว่าเป็นการสะท้อน ภาพลักษณ์ของสินค้าที่นำไปสู่การตัดสินใจซื้อ ได้อย่างมาก

เครื่องสำอางค์ อาหารบำรุงผิว เป็นสินค้าที่ต้องได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่น ว่านอกว่าจะใช้ได้ผลดี แล้วต้องไม่เป็นอันตราย กล่องบรรจุภัณฑ์คือ สิ่งที่ผู้ซื้อจะพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก กล่องเครื่องสำอางค์ ที่ผ่านการพิมพ์ อย่างสวยงาม ตัวหนังสือบอกส่วนประกอบชัดเจน คือ สิ่งที่สำคัญของ การพิมพ์กล่องเครื่องสำอางค์

  • พิมพ์โบร์ชัว ขนาด A4 , A3 ฺB5 พร้อมกระดาษที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้ง อาร์ทมัน อาร์ทด้าน 80 100 120 180 มีให้เลือกทุกขนาด พิมพ์กี่ครั้ง คุณภาพเหมือนเดิม ทุกครั้ง
  • พิมพ์แคตตาล็อก สินค้า ทำเนียบรุ่น หนังสือฟรีเมี่ยมครบรอบบริษัท หนังสือผู้ถือหุ้น หนังสือชี้ชวนการลงทุน

พร้อมรูปแบบการจัดทำ อย่างมืออาชีพ การพิมพ์แคตตาล๊อกสินค้า ถือว่าเป็นการสือสารระหว่าง สินค้าและผู้ซื้อ เพื่อให้เข้าใจง่าย เข้าถึงคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างรวมดเร็ว เพื่อนำไปสู่การสั่ซื้อในที่สุด

เทคนิคการพิมพ์ถุงกระดาษ เพื่อ ใส่สินค้า ให้ลูกค้าถือไป มาในสถานที่ต่างๆ ถือว่าเป็นการตลาดอย่างง่ายง่าย ที่สามารถเข้าถึง ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย โดยส่วนใหญ่ การพิมพ์ถุงกระดาษ ให้สวยงาม คงทน รับนำ้หนักของสินค้าได้ดีแล้ว ยังสามารถใส่ ชื่อ ที่อยู่ เวปไซด์ เบอร์โทรศัพท์ ของเรา เพื่อเป็นข้อมูลการติดต่อ หรือ ผู้พบเห็น ให้สามารถติดต่อ ได้โดยง่ายผ่านการพิมพ์ถุงกระดาษ นั่นเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ โดยทั่วไป

1. ลูกค้าแจ้ง รูปแบบการพิมพ์ กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ กล่องสินค้า กล่องเครื่องสำอางค์ โบร์ชัว แคตตาล็อก หรือ สลากสินค้า ส่งแบบได้ที่ for_tunelabel@hotmail.com

2. แจ้งคุณสมบัติของงานพิมพ์ เช่น ชนิดกระดาษ ขนาด เทคนิคการพิมพ์ หรือ ร่วมกันออกแบบ คุณสมบัติของงานพิมพ์ จะมีผลต่อราคาโดยตรง

3. Fortune Label นำเสนอราคา งบประมาณการจัดทำ

4. Fortune Label ทำสินค้าต้นแบบ ให้ลูกค้า ตรวจสอบ ก่อนผลิตจริง

5. พิมพ์งานจริง เมื่อลูกค้าอนุมัติ เรียบร้อย ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

โดยเงื่อนไขการชำระเงิน เป็นไปตาม ใบเสนอราคา / ใบยืนยันการสังซื้อ